Projecten

Stichting en projecten

De markt van arbeid kent groeiende diversiteit aan arbeidsrelaties. En de behoefte aan flexible...Lees meer »

Arbeidsmarkt barometer Noord-Holland

STAN projecten heeft opdracht gegeven aan de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) om te onderzoeken welke knelpunten Noord-Hollandse werkgevers ervaren en wat hun verwachtingen voor de toekomst zijn? Een analyse van de werkgelegenheid in Noord-Holland zal worden gemaakt en via een werkgeverspanel wordt actuele informatie opgehaald over het functioneren van de markt. De onderzoeksresultaten zullen in oktober 2014 gepresenteerd worden door STAN. De bedoeling is dat minimaal jaarlijks wordt gerapporteerd....

Lees meer »

Afstand tot de arbeidsmarkt

De werkgelegenheid voor laag en middelbaar opgeleide werknemers staat onder druk. Routinematig werk wordt steeds meer vervangen door computers en steeds meer eisen worden gesteld aan werknemers op het gebied van zelfstandigheid, probleemoplosssend vermogen en up-to-date vaardigheden. Hierdoor dreigen bepaalde groepen op grotere afstand van de arbeidsmarkt te komen staan. STAN wil onderzoeken welke succesfactoren er bestaan bij de begeleiding van deze werkzoekende naar echte banen. En bij welke partij ligt hiervoor de verantwoordelijkheid. De overheid? De sectoren? STAN overlegd met partners over de uitvoering van het onderzoek. Het voornemen is om eind 2014 hierover tot overeenstemming te komen....

Lees meer »

SROI in de praktijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Social Return on Investment, de participatiewet. Werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt krijgen op deze manier een kans om aan het werk te komen. De implementatie verloopt stroef. Gemeenten hanteren eigen beleid en bedrijven zien problemen om de verplichtingen in te passen in het bedrijfsproces. STAN wil een concept ontwikkelen dat zowel bedrijfsleven als werkzoekenden met een achterstand helpt. Stan overlegd hierover met gemeenten en private partijen. ...

Lees meer »

Prijsvraag HBO studenten

De aansluiting tussen opleiding en de arbeidsmarkt is een belangrijk maatschappelijk thema. Meer aansluiting kan leiden tot meer mensen met een baan. De hedendaagse student kan kiezen uit een groot aantal opleidingen maar bevatten alle opleidingen wel arbeidsmarktrelevantie of hebben jongeren juist minder kans op een baan wanneer een bepaalde opleiding gekozen wordt. De jongeren komen wat STAN projecten betreft aan het woord en worden zij via een prijsvraag uitgedaagd om ideeen te ontwikkelen voor een optimale aansluiting. Stan wil de beste ideeen belonen met een stuk financiele ondersteuning en coaching. Met hogescholen vinden gesprekken plaats hoe de prijsvraag op een aansprekende wijze kan worden ingezet STAN projecten streeft er naar om eind 2014/begin 2015 de prijsvraag te lanceren. ...

Lees meer »