Nieuws

Congres arbeidsmarkt Noord-Holland 2014

STAN (Stichting Arbeidsmarktstrategie Noordwest Holland) Projecten organiseert op 28 oktober 2014 het Noord-Hollands Arbeidsmarktcongres, waarin ondernemers centraal staan. Welke knelpunten op de arbeidsmarkt ervaart men in de praktijk? Hoe wordt arbeidsmobiliteit en flexibiliteit belicht vanuit de werkgeverspositie? De relevante thema’s worden besproken door ondernemers, professoren en politici op 28 oktober. Een middag vol interactie, discussie, en vooral ambitie. STAN Projecten Henry Meijdam, Rian van Dam en Wim Heine vormen het bestuur van STAN Projecten. Henry Meijdam, voorzitter: ‘De arbeidsmarkt is volop in beweging. Krimp en groei bestaan naast elkaar. Het is goed om kennis te ontwikkelen over deze arbeidsmarkt en de knelpunten te kennen die werkgevers ervaren. STAN Projecten wil actief meedenken en een partner voor de arbeidsmarkt zijn, voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Maar STAN Projecten wil ook daadwerkelijk steun verlenen aan plannen die de arbeidsmarkt in Noord-Holland beter laten functioneren. Dit congres vormt daar slechts de start van.’ PDZ Uitzendbureau is als partner aan het congres verbonden. Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland Tijdens het congres worden de uitkomsten van de Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland. Een nieuw onderzoek voor en door ondernemers uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van STAN Projecten. De barometer presenteert recente cijfers over de Noord-Hollandse arbeidsmarkt en verwachtingen voor volgend jaar. Via een werkgeverspanel zijn ondernemers aan het woord gelaten. Welke knelpunten en belemmeringen staan de groei of continuïteit van hun activiteiten in de weg? Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste thema’s voor de toekomst? Programma Dagvoorzitter Barbara Baarsma, algemeen directeur van SEO, gaat aan tafel met werkgevers, politici en wetenschappers. Zij bespreken de onderzoeksresultaten met elkaar en het publiek. Tijdens het programma-onderdeel Onder professoren presenteert Arjan Heyma, clusterhoofd Arbeid & Onderwijs bij SEO, de barometer, om vervolgens in discussie te gaan over de uitkomsten met professoren Pierre Koning, die de bijzondere leerstoel Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam bekleedt, en Henri De Groot, specialist ruimtelijke economie. Het publiek kan mee discussiëren door te stemmen via de mobiele telefoon en een sidekick zorgt voor interactie tussen forum en toehoorders. Tijdens het programma-onderdeel Werklab moet de discussie leiden tot een handelingsperspectief, voor zowel overheid als bedrijfsleven. Onder andere burgemeester Geke Faber van Zaanstad, Frans Kramer, directeur VeZet en Hans Mulder van het werkgeverservicepunt Amsterdam gaan de dialoog aan. Bent u directeur of HR manager en heeft u te maken met bovenstaande vragen, meldt u dan aan via congres@stanprojecten.nl. Datum: 28 oktober van 13.00-17.00 Locatie: de Lichtfabriek Haarlem www.stanprojecten.nl twitter: @stanprojecten...

Lees meer »

Flexcellens: een nieuw initiatief van STAN Partnerships

Dit voorjaar is de dienstverlening van STAN Partnerships uitgebreid met payrolling. De markt kende de afgelopen jaren een stevige groei en er zijn nog vele sectoren die niet of nauwelijks gebruik maken van deze service. Ook is de verwachting dat de nieuwe Ziektewet, Participatiewet en Wet Werk en Zekerheid ondernemers ruimte biedt om goed te kijken naar een verantwoord personeelsbeleid. Samenwerken met een solide partner, bijvoorbeeld Flexcellens met een ruime ervaring op de arbeidsmarkt, kan dan een interessant alternatief zijn. Maar ook voor werknemers is Flexcellens een interessante werkgever. Naast de betrouwbaarheid van een ervaren werkgever, kan men gebruik maken van een groot netwerk voor een vervolgopdracht. Het Flexcellens model kent een online omgeving voor het onderhouden van contact met de klant en kandidaat. Via de webportal kunnen opdrachtgevers hun arbeidspool direct zelf organiseren en beheren. Het maken van arbeidsovereenkomsten en het accorderen van urendeclaraties staan in één overzichtelijke omgeving. De dienstverlening wordt ondersteund door en professionele backoffice en u maakt kennis met een vast contactpersoon in de buitendienst. Dit alles heeft Flexcellens vertaald in een zeer scherpe tariefstelling. Met de introductie van Flexcellens en de uitzendformules PDZ Uitzendbureau, Loopbaan.nu en het concept voor werving en selectie Seniorstaff, wordt er nu een totaal oplossing aangeboden op de markt van personeel en arbeid. Flexcellens is een jong bedrijf uit een gedegen familie met de kwaliteitskeurmerken van de ABU en Stichting normering van de arbeid. Maak kennis met Flexcellens op www.flexcellens.nl....

Lees meer »