Beweging en dynamiek zullen er altijd zijn op de arbeidsmarkt.

STAN Partners

De markt van arbeid kent een groeiende diversiteit aan arbeidsrelaties. En de behoefte aan flexibele oplossingen neemt toe. De toenemende behoefte aan flexibilisering van arbeid, vraagt meer dan het simpelweg leveren van tijdelijk personeel. Regie houden over mobiliteit, capaciteit en loopbaan management verlengd aangepast beleid. STAN Partners biedt oplossingen met advies, het delen van onze kennis en een breed palet aan diensten.

Samen beter willen worden

STAN Partners is er van overtuigd dat we, met een verbindende positie, lokaal een actieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van ondernemers en de regio. Binnen de grenzen van de marktgebieden willen we herkenbaar zijn als uw arbeidsmarktspecialist. Dat doen we door fysiek aanwezig te zijn, te investeren in duurzame relaties en het bieden van passende oplossingen in het organiseren van (flexibele) arbeid. Deskundig en gericht op groei.

Markten en kansen

Het vormgeven en fit en wendbaar houden van de arbeidsmarkt zien wij als één van de belangrijkste uitdagingen. We volgen de actuele ontwikkelingen en vertalen de consequenties op regionaal en sectoraal niveau door. Met standaard en maatwerk oplossingen afgestemd op de behoefte van werkgevers en werknemers. STAN Partners heeft zich georganiseerd in vier werkmaatschappijen, met elk hun eigen dienstverlening. Samen zijn we partner in capaciteit, van flexibel tot vast.

Stichting en projecten

De markt van arbeid kent groeiende diversiteit aan arbeidsrelaties. En de behoefte aan flexible...Lees meer »

Arbeidsmarkt barometer Noord-Holland

STAN projecten heeft opdracht gegeven aan de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) om te onderzoeken welke knelpunten Noord-Hollandse werkgevers ervaren en wat hun verwachtingen voor de toekomst zijn? Een analyse van de werkgelegenheid in Noord-Holland zal worden gemaakt en via een werkgeverspanel wordt actuele informatie opgehaald over het functioneren van de markt. De onderzoeksresultaten zullen in oktober 2014 gepresenteerd worden door STAN. De bedoeling is dat minimaal jaarlijks wordt gerapporteerd....

Lees meer »

Afstand tot de arbeidsmarkt

De werkgelegenheid voor laag en middelbaar opgeleide werknemers staat onder druk. Routinematig werk wordt steeds meer vervangen door computers en steeds meer eisen worden gesteld aan werknemers op het gebied van zelfstandigheid, probleemoplosssend vermogen en up-to-date vaardigheden. Hierdoor dreigen bepaalde groepen op grotere afstand van de arbeidsmarkt te komen staan. STAN wil onderzoeken welke succesfactoren er bestaan bij de begeleiding van deze werkzoekende naar echte banen. En bij welke partij ligt hiervoor de verantwoordelijkheid. De overheid? De sectoren? STAN overlegd met partners over de uitvoering van het onderzoek. Het voornemen is om eind 2014 hierover tot overeenstemming te komen....

Lees meer »

SROI in de praktijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Social Return on Investment, de participatiewet. Werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt krijgen op deze manier een kans om aan het werk te komen. De implementatie verloopt stroef. Gemeenten hanteren eigen beleid en bedrijven zien problemen om de verplichtingen in te passen in het bedrijfsproces. STAN wil een concept ontwikkelen dat zowel bedrijfsleven als werkzoekenden met een achterstand helpt. Stan overlegd hierover met gemeenten en private partijen. ...

Lees meer »

Prijsvraag HBO studenten

De aansluiting tussen opleiding en de arbeidsmarkt is een belangrijk maatschappelijk thema. Meer aansluiting kan leiden tot meer mensen met een baan. De hedendaagse student kan kiezen uit een groot aantal opleidingen maar bevatten alle opleidingen wel arbeidsmarktrelevantie of hebben jongeren juist minder kans op een baan wanneer een bepaalde opleiding gekozen wordt. De jongeren komen wat STAN projecten betreft aan het woord en worden zij via een prijsvraag uitgedaagd om ideeen te ontwikkelen voor een optimale aansluiting. Stan wil de beste ideeen belonen met een stuk financiele ondersteuning en coaching. Met hogescholen vinden gesprekken plaats hoe de prijsvraag op een aansprekende wijze kan worden ingezet STAN projecten streeft er naar om eind 2014/begin 2015 de prijsvraag te lanceren. ...

Lees meer »